Objavljeno: 13. 12. 2023 - 2:54

www.udrugakampista.hr

Udruga kampista Hrvatske promijenila je web domenu. Nova web stranica UKH je www.udrugakampista.hr.

Samim time promijenjen je i email koji sada glasi ukh@udrugakampista.hr

Postojeća web domena www.camping-croatia.com i pripadajući email ukh@camping-croatia.com ostaju u upotrebi tijekom 2024. godine.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaš UKH

The Association of Croatian Campers has changed its web domain. The new UKH website is www.udrugakampista.hr.

With that, the email was also changed, which now reads ukh@udrugakampista.hr

The existing web domain www.camping-croatia.com and the associated email ukh@camping-croatia.com will remain in use during 2024.

Thank you for understanding.

Your UKH

  AKTUALNO - Novosti - Sve