STATUT UDRUGE KAMPISTA HVATSKE

Udruga kampista Hrvatske upisana je u Registar udruga Hrvatske 26. veljače 1998. godine pod rednim brojem 00000336.

Statut UKH je usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19).

Cilj Udruge

Zaštita interesa i prava svojih članova kao i svih korisnika kamping usluga u svrhu razvoja osobne rekreativne aktivnosti pojedinca, korisnika kampova u cjelini. Razvoj kulture kampiranja u Republici Hrvatskoj kao turističke grane privredivanja, sportske rekreativne aktivnosti korisnika te društvenog razvoja zajedničkog načina obitavanja domaćih i stranih turista u našim kampovima i kamp stajalištima.Poticanje raznih inicijativa na očuvanju i zaštiti okoliša, prirodnih, kulturnih i turističkih dobara u Republici Hrvatskoj. Poticanje inicijativa izgradnje novih kampova i kamp stajališta u Republici Hrvatskoj i njenim gradskim sredinama bogatim povijesnim sadržajima. Neprestano nastojanje poticanja povećanju kvalitete usluge u hrvatskim kampovima i općenitu u hrvatskom kamping turizmu.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

Uspostavljanje suradnje s odgovarajućim domaćim i inozemnim organizacijama i udrugama iz područja kampinga i turizma kao i sa drugim organizacijama koje su od značaja za aktivnosti Udruge, sa ciljem povećanja nivoa kvalitete usluga u hrvatskom kampingu i općenito u hrvatskom turizmu, suradnja sa domaćim i inozemnim sveučilišnim centrima i drugim domaćim i inozemnim organizacijama iz područja gospodarstva, turizma i kulture, radi osiguranja znanstvene osnove akcija koje poduzima,organiziranje izložbi, seminara, stručnih predavanja i savjetovanja, studijskih putovanja i razmjene iskustava,uspostavljanje bržeg protoka kamping i drugih turističkih informacija, ideja i mišljenja, izdavanje različitih kamping publikacija i časopisa, u skladu s potrebama i mogućnostima Udruge,suradnja s drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama i udrugama, turizam, a posebno kamping turizam,uspostavljanje i razvijanje trajne suradnje s državnim organima, javnim i privatnim tvrtkama te pojedincima iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, sporta te,zaštite okoliša vezanim uz kamping turizam uspostavljanje i razvijanje trajne suradnje s organizacijama turističkih i komplementarnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (HAK, ADAC, KUH i sl.),zastupanje interesa svojih članova kod nadležnih državnih i drugih organa u zemlji i inozemstvu, te osiguravanje pravne i druge stručne pomoći svojim članovima, u slučajevima koji proisteknu iz kamping ili drugih aktivnosti članova Udruge,omogućavanje udruživanja svojih članova u domaće i strane naturističke organizacije ,osiguravanje redovitog protoka informacija koje su važne za svakog člana Udruge, osiguranje povoljnih uvjeta pri nabavci kamping i druge opreme, servisiranju opreme i osiguranju opreme,osiguranje zajedničkog i organiziranog nastupa na različitim manifestacijama ,organiziranje susreta,savjetovanja, natjecanja i manifestacija u zemlji i inozemstvu, a u svrhu promicanja interesa svojih članova te razvoja hrvatskog kamping turizma,ostvarivanje suradnje sa domaćim i inozemnim putničkim agencijama i hotelima radi osiguranja povoljnijeg putovanja i smještaja svojih članova u zemlji i inozemstvu, izdavanje časopisa Udruge kampista Hrvatske ovisno o mogućnostima Udruge,suradnja s medijima, tiskom i drugim sredstvima javnog priopćavanja,suradnja s drugim davateljima usluga u cilju osiguranja posebnih pogodnosti za članove Udruge.

Preslik statuta iz Registra Udruga:

 
 
  Članstvo - Sve